نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

داشبورد پروژه

مهمترین نیاز مدیر پروژه، داشتن یک دید کامل و سریع از وضیعت جاری پروژه است. داشبود نرم افزار مدیریت پروژه تیم کمپ امکان دسترسی به وضعیت جاری پروژه را به سرعت فراهم می کند کارهای پیش رو: نمایش لیست کارهای در حال انجام و پیش رو کارهای تاریخ گذشته: نمایش لیست کارهای تاریخ گذشته کارها به تفکیک وضعیت: نمایش گراف کار ها به تفکیک وضعیت (“شروع نشده”، “در حال انجام”، “پایان یافته”) وضعیت کارها به تفکیک اعضا: نمایش گراف وضعیت کارها به تفکیک اعضا گزارش پیشرفت: نمایش نمودار پیشرفت کار ها بر اساس تاریخ

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - لیست تسک های پروژه - لیست کارهای پروژه تیم‌کمپ

مدیریت کارها

تعریف ساده و سریع وظایف اعضای تیم، کارها را دسته بندی و سررسیدها را مشخص کنید تقویم شمسی و تقویم شمسی و میلادی : امکان ثبت تاریخ شروع و پایان هرکار بر اساس تقویم شمسی و میلادی انتخاب مسئول : امکان تخصیص هر کار به عضو مربوطه چک لیست: امکان تعریف چک لیست برای هر کار توضیحات: امکان اضافه کردن نظرات یا توضیحی راجع به کار مربوطه برای عضو پیوست: امکان اضافه کردن فایل پیوستی در صورت لزوم

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

مدیریت زمان (Time Tracking)

بر روی آنچه که مهم است تمرکز کنید. تخمین‌های زمانی پروژه را بهبود دهید و میزان زمان صرف شده در هر کار را کنترل کنید. زمان تیم را به درستی مدیریت کنید تا بهره وری تیم افزایش پیدا کند

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

پورتفولیو

. پورتفولیو به شما امکان می‌دهد تا یک نمای کلی از پروژه‌های در حال انجام داشته باشید و در آن پیشرفت بیزینس خود را بر اساس رودمپ تعریف شده مدیریت کنید.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

بورد پروژه

مهمترین نیاز مدیران پروژه، داشتن یک دید کامل و سریع از وضیعت جاری پروژه است. داشبود پروژه تیم کمپ امکان دسترسی به وضعیت جاری پروژه را به سرعت فراهم می کند جستجو: امکان جستجوی پیشرفته کار ها با استفاده از فیلتر بر اساس عضو، تاریخ و وضعیت انجام

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - لیست تسک های پروژه - لیست کارهای پروژه تیم‌کمپ

گانت چارت شمسی

در تیم کمپ می توانید گانت چارت پروژه های خود را به راحتی با تاریخ های شمسی ایجاد کنید. اولین گانت چارت خود را در تیم کمپ ایجاد کنید و همکاران و هم تیمی های خود را به پروژه تان دعوت کنید تعریف مایلستون تعیین میزان پیشرفت کار وابستگی ها اولویت بندی

⁩ تیم کمپ، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است. 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی

تیم‌کمپ در شبکه‌های اجتماعی

ایمیل: [email protected]