نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

رودمپ محصول

وضعیت پیشرفت تولید محصول، مدیریت تیم و تمام ویژگی‌های مهم محصول را در این بخش مشاهده کنید. رودمپ محصول به طور اختصاسی برای مدیران محصول طراحی شده است.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

داشبورد پروژه

مهمترین نیاز مدیر محصول، داشتن یک دید کامل و سریع از وضیعت جاری پروژه است. داشبود نرم افزار مدیریت پروژه تیم کمپ امکان دسترسی به وضعیت جاری پروژه را به سرعت فراهم می کند کارهای پیش رو: نمایش لیست کارهای در حال انجام و پیش رو کارهای تاریخ گذشته: نمایش لیست کارهای تاریخ گذشته کارها به تفکیک وضعیت: نمایش گراف کار ها به تفکیک وضعیت (“شروع نشده”، “در حال انجام”، “پایان یافته”) وضعیت کارها به تفکیک اعضا: نمایش گراف وضعیت کارها به تفکیک اعضا گزارش پیشرفت: نمایش نمودار پیشرفت کار ها بر اساس تاریخ

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - لیست تسک های پروژه - لیست کارهای پروژه تیم‌کمپ

مدیریت کارها

تعریف ساده و سریع وظایف اعضای تیم، کارها را دسته بندی و سررسیدها را مشخص کنید تقویم شمسی و تقویم شمسی و میلادی : امکان ثبت تاریخ شروع و پایان هرکار بر اساس تقویم شمسی و میلادی انتخاب مسئول : امکان تخصیص هر کار به عضو مربوطه چک لیست: امکان تعریف چک لیست برای هر کار توضیحات: امکان اضافه کردن نظرات یا توضیحی راجع به کار مربوطه برای عضو پیوست: امکان اضافه کردن فایل پیوستی در صورت لزوم

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

بورد پروژه

در روند تولید محصول، داشتن یک دید در کانبان بورد و پیگیری فعالیت ها مطابق فرآیندهای تعریف شده می تواند به مدیران محصول کمک شایانی نماید.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - لیست تسک های پروژه - لیست کارهای پروژه تیم‌کمپ

گانت چارت شمسی

در تیم کمپ می توانید گانت چارت پروژه‌های خود را به راحتی با تاریخ‌های شمسی ایجاد کنید. اولین گانت چارت خود را در تیم کمپ ایجاد کنید و همکاران و هم تیمی های خود را به پروژه تان دعوت کنید تعریف مایلستون تعیین میزان پیشرفت کار وابستگی ها اولویت بندی

⁩ تیم کمپ، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است. 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی

تیم‌کمپ در شبکه‌های اجتماعی

ایمیل: [email protected]