بلاگ تیم کمپ: مجله مدیریت پروژه و کار تیمی

دسته بندی -فرهنگ تیمی

چگونه فهرست کارهای پروژه بهینه‌ای تنظیم کنیم

گاهی روزها فهرست کارهای پروژه تان به چندین صفحه می‌رسد. انقدر کارهای زیادی دارید که نمی‌دانید از کجا شروع کنید. آیا تا به حال چنین احساسی داشتید؟ منظورم این است که نوشتن یک لیست برای انجام این کارها مفید است، اما وقتی لیست شما به نظر بی پایان...