Teamcamp | تیم کمپ

دسته بندی -دوره های آموزشی

سنجه ها شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

معرفی کتاب : سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

توضیحی درباره کتاب سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه مقصود اصلي از سنجه ها و نشانگرها، تهيه اطلاعات بيشتر نم يباشد، بلكه فراهم سازي اطلاعاتِ درست براي اشخاص مرتبط، در زمان موردنظر، با استفاده از رسانه مناسب و به روشي سودمند است...

معرفی کتاب: راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها

توضیحی درباره کتاب راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها تحقیقات اخیر نشان می دهد پروژه هایی که برای ایجاد تغییر در سازمان ها یا برای بهبود توانایی سازمان تعریف می شوند، چهارمین نوع از متداول ترین پروژه هایی هستند که سازمان ها بر عهده می گیرند. علی...

معرفی کتاب: هوش هیجانی برای مدیران پروژه

بخشی از کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه: یک موقعیت خطرناک «آیا میدانی چقدر خطرناک است که از احساساتت باخبر نباشی؟» این سؤال را ریچ در تابستان سال 2001 از من پرسید. او‌ درمانگر است و از آن زمان به بعد سرپرست و مشاور شغلی من شده است. سؤال او مرا به...

تیم کمپ - رهبری تیم - مدیریت تیم - مدیریت پروژه

معرفی دوره: مبانی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه یک مهارت ضروری برای بسیاری از مشاغل و زمینه‌ها در زندگی ما است. اگر نیاز دارید که پروژه‌ها را در محل کار و یا در خانه مدیریت کنید، در حالی که لزوما  به صورت رسمی مدیر پروژه نبوده اید، دوره آموزشی مقدمه...

معرفی کتاب: مدیریت پروژه – راه حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه

درباره کتاب مدیریت پروژه راه حل‌های حرفه ای برای چالش های روزانه هر مدیر پروژه ای، دستاورد و پاداش خاص خود را از کارش تحصیل می نماید. برخی از آنها از حل مسئله های بزرگ و تایید موفقیتشان لذت می بردند. بعضی دستاورد بزرگشان خلق کردن و ساختن است. و برخی...

دوره آنلاین مدیریت ریسک

دوره آنلاین مدیریت ریسک در پروژه

 مدیریت ریسک فرایندی است که برای شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های بالقوه برای یک سازمان یا پروژه به کار می‌رود. این فرآیند به شما این امکان را می‌دهد که ریسک های پروژه را کنترل و مدیریت کنید...