متدلوژی چابک یا اجایل

پنج روش برای آموزش متدولوژی چابک به تیم فنی شما

متوجه هستم که هیجان نداشتن نسبت به متدولوژی چابک (اجایل) در همردههای من برخواسته از ناآگاهی است، اگر میدانستند مدیریت پروژه چابک چقدر مؤثر (و مفرح!) است، آنها هم به اندازه من هیجان داشتند.

متدولوژی چابک دقیقاً چیست؟ و چگونه میتوانید به طور مؤثر از آن استفاده کنید؟

متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه است. به جای استفاده از رویکرد غیرتکراری و یکمرتبهای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندیها تطابق میدهد.

توسعه نرم افزار چابک برای رسیدن به موفقیت، بهخصوص نیازمند بازخورد مشتریان و تیمهای چند تخصصی است. روش اجایل یک رویکرد بی درنگ نسبت به مدیریت پروژه است که به شما کمک میکند توسعه خود را به صورت تکاملی مدیریت کنید. با استفاده از متدولوژی چابک، همزمان خلق میکنید، بازخوردها را به پروژهها وارد میکنید و پروژههای خود را آزمون و مدیریت میکنید.

براساس تحقیقات بازاری که توسط موسسه مدیریت پروژه انجام شده، سنجههای عملکرد سازمانهای چابک بسیار بهتر از سازمانهای غیر چابک بوده است. برای مثال:

 • سازمانهای اجایل به ۷۵ درصد از اهداف خود رسیدهاند در حالیکه این درصد برای غیراجایلها ۵۶ است
 • سازمانهای چابک ۶۵ درصد از پروژههای خود را به موقع تمام کردهاند در حالیکه این درصد برای غیرچابکها ۴۰ بوده است
 • سازمانهای اجایل ۶۷ درصد از پروژههای خود را طبق بودجه تمام کردهاند در حالیکه این درصد برای غیراجایلها ۴۵ بوده است
 • درآمد سازمانهای چابک ۳۷ درصد سریعتر رشد کرده است
 • سازمانهای چابک ۳۰ درصد بیشتر سود کردهاند

واضح است که مزایایی در استفاده از روشهای اجایل وجود دارد، و به ویژه تیمهای فنی میتوانند از این رویکرد مدیریت پروژه سود ببرند.

اگر این متدولوژی را پذیرفتهاید و آماده یادگیری نحوه آموزش متدولوژی چابک به تیم خود هستید، برای یادگیری پنج گام صحیح اجرا کردن این متدولوژی، ادامه این مطلب را مطالعه کنید. باورکنید، فریاد زدن بدون توضیح فایدهای ندارد (و ممکن است محبوبیت خود را نیز از دست بدهید) اما این روشها مفید هستند.

[inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””]متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه استبه جای استفاده از رویکرد غیرتکراری و یکمرتبهای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندیها تطابق میدهد.[/inlinetweet]

۱. با استفاده از بیانیه چابک تمرینهایی ایجاد کنید

اولین گام چابک یا اجایل شدن معرفی بیانیه چابک به تیمتان است. هسته بیانیه چابک در مجموع از ۱۲ اصل تشکیل شده است.

میتوانید این اصول را با کمک تمرینهایی مثل تمرینهای موجود در سایت Agile Growing آموزش دهید.

تاکید این تمرینها به جای آموزش صرف روی خودیابی است.

برای مثال، با سؤال از تیم خود راجع به بیانیه چابک شروع کنید. اجازه بدهید با یکدیگر در مورد اصول بیانیه بحث کنند. سپس با تیم خود یک جلسه طوفان فکری برگزار کنید و اصول مؤثر در بحثهای گروهی را فهرست کنید. سپس میتوانید یک وظیفه کتبی به آنها بدهید و از آنها این اصول را در سبکهای فعلی توسعه نرمافزار خود بهکار ببرند. هدف این ماموریتها پذیرش و حفظ کردن اصول است.

شاید علاقه مند باشید  ۷ پیشنهاد برای چگونگی الویت بندی فعالیت ها – قسمت دوم

۲٫ تمرکز بر آموزش زنده به جای اطلاعات نظری

بهترین روش برای یادگیری متدولوژی چابک از طریق مثالهای واقعی است. روشهای کاربردی چابک مختلفی مانند XP، کریستال و کانبان وجود دارد که تیم شما ممکن است با آنها آشنا باشند، اما با این وجود باید مثالها مورد بررسی قرار گیرند. آموزش زنده برای افراد در سطح متوسط و پیشرفته که از متدولوژی چابک استفاده میکنند، مناسب است. پیروی از مراحل زیر به تیم فنی شما کمک میکند که متدولوژی چابک را با مثالهای زنده و واقعی یاد بگیرند:

 • پروژهای را بر اساس متدولوژی فعلی خود مانند اسکرام یا XP شروع کنید.
 • محدوده و اهداف پروژه را تعریف کنید.
 • دستورالعملهایی برای نیازمندیهای پروژه طراحی کنید.
 • یک کارکرد نرم افزاری را توسعه دهید.
 • روشهای چابک یا اجایل (Agile) را با آن کارکرد نرم افزاری یکپارچه کنید.
 • آن کارکرد را تست کنید.
 • اگر تست با موفقیت انجام شد، کارکرد بعدی را انجام دهید و مراحل ۴-۶ را تکرار کنید.
 • اگر تست با شکست مواجه شود، خطاها را ثبت کنید و تغییرات را اعمال نمایید تا زمانی که آن کارکرد درست شود.
 • اهداف پروژه را بر اساس بازخورد کاربر دوباره اولویت بندی کنید.
 • به محض آنکه بازخورد دریافت شده را اعمال کردید، نرم افزار به روز رسانی شده را منتشر کنید.
 • سپس وارد مرحله محصول شوید و مراحل ۴-۱۰ را تکرار کنید تا اینکه پروژه به اتمام برسد.

(نکته: برای استفاده صحیح از این سیستم در مرحله اول؛ میتوانید از نرم افزار مدیریت پروژه چابک استفاده کنید.)

مراحل بالا نمونه اولیه از یک آموزش پروژه زنده در روشهای چابک هستند. هدف ما در اینجا، استفاده از روش چابک در پروژه فعلی شما است. آموزش پروژه زنده یک روش بسیار عالی برای انتقال دانش به جای تدریس محض محسوب میشود.

۳. دوره و مدرک آنلاین اسکرام و کانبان

قبلا در مورد اسکرام اینجا صحبت کرده بودیم. یکی از بهترین راهها برای پیادهسازی متدولوژی چابک این است که از اعضای تیم خود بخواهید در دورههای آنلاین شرکت کنند و مدرک بگیرند. این فرآیند اغلب پرهزینهتر از اجرای یک برنامه داخل شرکت است، اما نکته مثبت آن صرفهجویی در زمان و تلاش در سطح مدیریت است. یکی از سایتهای معتبر در این زمینه با دورههایی در سطوح مختلف، Scrum.org است که توسط Schwaber Ken عضو AllianceScrum  بنیان گذاری شده است.

شاید علاقه مند باشید  اسکرام و استراتژی خانواده های چابک برای داشتن استرس کمتر

۴. آموزش همکاری: تمرکز روی «ما» به جای «من»

برای اینکه فرآیند پیادهسازی و برنامه ریزی چابک نتیجهبخش باشد، همکاری باید در قلب پیادهسازی چابک باشد. زیرا ذینفعهای اصلی روش چابک، مشتریان و تیمهای چند تخصصی هستند. ارتباطهای مناسب باید برقرار باشند و همه درگیر باشند تا تیمهای چند تخصصی بتوانند تکرارهای مناسبی برای تولید محصول نهایی ارائه کنند.

در طول آموزش، روی چارچوبهای تشریک مساعی تاکید کنید. وضعیت استفاده مشتریان را در آموزشهای زنده بگنجانید تا نحوه همکاری مشتریان در محصول نهایی برجسته شود.

باید تمرکز خود را روی ایجاد یک محیط تشریک مساعی و متمرکز بر کاربر بگذارید. گام اول بازسازماندهی پویایی تیمتان برای ایجاد فرصتهای همکاری است. از اعضای تیم فنی خود بخواهید بهصورت دو نفری با یکدیگر در برنامهنویسی و تست همکاری کنند.

۵. استخدام مربی چابک

قبل از استخدام مربی چابک، باید بودجه و زمانبندی خود را بدانید. با استفاده از روشهای چابک پروژههایی که تیم فنی شما روی آنها کار میکند را هماهنگ کنید. یک مربی چابک باید مثالهای زندهای از پروژههای موجود را بهکار بگیرد تا آموزشی مناسبتر برای تیم شما ارائه دهد.

در مربیگری چابک دو سبک وجود دارد: مبتنی بر فشار و مبتنی بر کشش.

مربیگری مبتنی بر کشش بهطور ناخودآگاه اشتیاق اعضای تیم را میانگیزد تا با ارائه بازخورد مداوم و دلگرمکننده، خود را با اصول و ارزشها وفق دهند. این روش با کمترین درگیری مربی یادگیری را آسانتر میکند. تکنیک مربیگری مبتنی بر فشار زمانی اتفاق میافتد که مربی نقش مستقیمی در ارائه دانش بازی میکند.

اطلاعات بیشتری در مورد یادگیری روش متدولوژی چابک یا اجایل میخواهید؟

هنگام استفاده از روشهای چابک (اجایل)، مدیران پروژه باید بر همکاری و مشارکت مشتری تاکید کنند. آنها باید بر سیال بودن کار و کار تیمی، و روی «ما» و نه ذهنیت «من» تمرکز کنند. اگر این کار به درستی اجرا شود، این روش مدیریت پروژه میتواند نتایج خوبی را برای تیم فنی به دست آورد.

آیا به تیم خود نحوه استفاده از روش چابک را آموزش دادهاید؟ آیا دنبال آن هستید که خودتان آن را بیاموزید؟ آیا از گزینههای برجسته نرم افزاری مدیریت پروژه چابک استفاده میکنید؟ آیا خودتان کسی هستید مدیریت پروژه چابک را ترویج میدهید؟تیم کمپ سیستم آنلاین مدیریت پروژه و مدیریت تیم است. ما به تیم ها کمک می کنیم تا با سرعت و به سادگی وظایف، گفتگوها، فایل ها و فعالیت های تیمی و کسب و کار خود را به صورت آنلاین مدیریت کنند و ریسک های پروژه و کار تیمی خود را کاهش دهند.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *