بلاگ تیم کمپ: مجله مدیریت پروژه و کار تیمی

مدیریت پروژه

رهبری تیم

مدیر اجرایی استارتاپ - مارک زاکربرگ

پنج عادت موثر یک مدیر اجرایی استارتاپ

هنگامی که یک استارتاپ دچار مشکل می شود این مدیران اجرایی باید از نقش "مدیرعامل" خارج شده و در نقش یک رهبر ظاهر شوند و سکان هدایت چشم انداز شرکت، محصولات، جریان مالی و فرهنگ تیمی را در دست بگیرند و استارتاپ را به ساحلی امن برسانند. اما وقتی که شرکت...

مدیریت تعارض

تعارض در تیم چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

ماهر شدن در مدیریت تعارض نیازمند هوش عاطفی است. افرادی که هوش عاطفی دارند می‌دانند که چگونه در تعارض پیام خود را ماهرانه منتقل کنند، خواه جسور باشند یا نباشند. آن‌ها در حالی که با اطمینان از خود دفاع می‌کند، احساسات دیگران را نیز در نظر می‌گیرند.

فرهنگ تیمی

کار با تیم کمپ

آغاز راه

تیم کمپ فقط یک سیستم مدیریت پروژه نیست. دغدغه تیم کمپ ساختن راهی است که کار تیمی را به تجربه ای لذت بخش و کارا تبدیل کند. تجربه ای که در تیم های کوچک و سازمان های بزرگ منجر به آفریدن نتایج و دستاورد های بزرگ گردد.

ویدیوهای آموزشی