نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

تیم‌کمپ برای تیم‌های تولید محتوا

پیگیری محتواهای تولید شده برای شبکه های اجتماعی، برنامه انتشار آن‌ها، دنبال کردن روند انجام کمپین‌ها و حجم زیادی از فعالیت‌ها از چالش های تیم‌های تولیدمحتوا است. در تیم‌کمپ تمام امکانات لازم برای انجام این امور در احتیار شما قرار گرفته شده است.

⁩ تیم کمپ، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است. 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی

تیم‌کمپ در شبکه‌های اجتماعی

ایمیل: [email protected]
تلفن: ۴۲۷۱۹۰۰۸-۰۲۱